Una de les bases del Projecte Sam Sam Festival és la seva transparència. Així doncs, després de la realització del Festival, es detalla el balanç de pèrdues i guanys i es fa públic mitjançant les xarxes Socials i la premsa. Els guanys obtinguts, són ingressats a Ferran Sans, director i fundador de l’escola, qui fa la gestió oportuna, sempre informant a Amics de Ferran i Reacció Cultural de la destinació de tots els fons recollits amb les pertinents factures.

Així doncs, la gestió dels fons recaptats es realitza sense intermediaris, sent aquesta totalment directa amb una transparència total des dels organismes organitzadors a la direcció de la pròpia escola, tenint, com s’ha dit anteriorment, sempre coneixement d’allò al que va destinat.